tisdag 26 november 2013

Kemikaliefri isolering

Sökandet efter miljövänliga alternativ fortsätter och här finns en intressant artikel för den som är intresserad! Alla kemikalier vi har runt oss och kan vara cancerframkallande samt hormon- och fortplantningsstörande borde engagera fler och framför allt stoppas av myndigheterna. Men regler och lagar ligger mycket efter och pengarna styr...

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/080320_kemikalier.htmlOch en debatt om brandskyddsmedlen i isoleringen:
http://www.gardochtorp.se/debatt-om-brandskyddsmedel-i-isolering.aspx?article=6152Intressantast just nu, men troligen dyraste alternativet, är hampa från Sverige: http://www.svenskahantverkare.com/miljo-halsa.php
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:272993/FULLTEXT01
http://hampaprodukter.se/wp/?page_id=188

Eller lin från Isolina som vad jag vet bara har soda, får från byggvarauhus, tex.: http://verkkokauppa.starkki.fi/fi/rakennustarvikkeet/isolina-eristeet#referred_by=www.isolina.com

Och annars en bra sida: Kemikalieinspektionen


Detta var en fortsättning på inlägget om golv och isolering.


Tar mig också friheten att låna och citera härifrån, för att texten är en bra sammanfattning på vad jag själv också hittat här och där och läst!

"Har studerat en del om isolering. Tyvärr är det så att man inte riktigt kan lita på att man får en hälsovänlig isolering när man köper en ekologisk isolering. De flesta isoleringar brandskyddas idag trots att detta inte är ett krav. Exempelvis kan olika isoleringsmaterials innehåll av exempelvis gifter reagera negativt under vissa förhållanden exempelvis vid brand, fukt osv.Ett problem som finns idag är att de olika kriterierna man har ställs mot varandra i olika bedömningar. Vid exempelvis miljömärkning garanterar det bara att en produkt uppfyller vissa miljökrav. Detta betyder exempelvis inte att den är bra för miljön även om den är mindre miljöbelastande än de produkter inom samma område som inte klarar kraven. Samma förhållande gäller för krav märkning. Där undersöks var det är mest effektivt att ställa krav, vilket kan resultera i att krav endast ställs vid en viss fas av produktens liv. En produkt kan exempelvis tillåtas ha sämre värden på vissa punkter om detta kompenseras av mycket bra värden på andra punkter
 Brännbara isoleringsmaterial flamskyddas oftast med borax eller borsyra. Bor innehåller kristallvatten som frigörs vid värme och som då får en kylande verkan och gör det brandhämmande. Det fungerar också som fungicid d.v.s. verksam mot mikrobiella angrepp. Ofta måsta ganska stora mängder bor användas för att få det att ”fästa” vid materialet.
 Kemikalieinspektionen klassificerar borax som ett hälsoskadligt ämne som är farligt att förtära. Irritation i de övre luftvägarna hos människa vid låga halter boraxdamm i luften har uppvisats. Det kan också tas upp genom huden och den vägen orsaka kraftig irritation. Förgiftningsfall på människa, även med dödlig utgång har inträffat och barn har efter utvärtes bruk dött av boraxförgiftning som yttrat sig som anemi. Danska Miljöstyrelsen betraktar bor som fosterskadande.
 Vid djurförsök har borax haft effekter på fortplantningsförmågan bl.a. testikelskador, sterilitet och fosterskador har noterats. En del auktoriteter klassificerar borax som miljöfarligt. Giftigheten för fisk är låg men andra vattenorganismer och vissa växter dör av höga halter. Havsvatten har naturligt ganska hög borhalt och tycks inte ta skada. 
Borax används också som ogräsbekämpningsmedel och träskyddsmedel. Borax och borsyra kan borttransporteras med fuktig luft och flamskyddet avtar därför med tiden.
Vid exponering av skadad hud samt upptag via munnen är Borsyras akuttoxicitet medelhög . 
Kanske inte så hälsovänligt och ekologiskt i alla fall skulle jag vilja påstå.
Det finns idag mycket få isoleringar utan tillsatser och som går att använda utan tillsatser mot microbiella angrepp.
Vad jag vet är det bara kork, hampa i lösull och eventuellt torv som kan finnas utan tillsatser. Kutterspån och sågspån finns ju också och där kan man själv tillsätta kalk mot skadedjursangrepp men detta kräver utrymme för att uppnå bra isoleringsvärden om man nu är ute efter det.
korken transporteras lång väg och läste någonstans att den kan självantända vid höga temperaturer. I torven tillsätts ibland fosforsyra tjära eller kalk. Lera och halm är bra men kan bara utföras under sommarhalvåret. Vid tillverkning av plattor som exempelvis lin och hampaplattor tillsätts ofta stödfibrer av polyester som vid brand ger mycket skadlig rökutveckling och som ger droppeffekt. "

2 kommentarer:

  1. Åh, tack för detta inlägg! Vi har själva isolerat vårt gamla hus med ekovilla och var nedslagna över att det fanns Bor i, men hittade inga andra bra (bättre) alternativ som var möjliga för oss. Jag ångrar mig inte idag, men det känns skrämmande att det är så svårt att hitta miljö- och hälsovänligare alternativ. Skulle det ha funnits hade vi självklart valt det, men det var lite brått om tid och plånboken som avgjorde i vårt fall. I andra fall i val av material har vi varit mycket mer noga eftersom utbudet varit större, samt att vi haft mera tid för att söka upp giftfria alternativ. Hoppas ni hittar ett bättre alternativ på isolering, som ni är nöjda med! :-)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack själv! Vi får nog förlita oss till plånboken också, men satsar kanske lite mer i golvet. Men vet inte om det blir för dyrt... Mejlar runt och försöker få tag på firmor och priser.

      Radera