torsdag 20 juni 2013

Golvkonstruktionen


Fick flera intressanta frågor gällande konstruktionen på golvet samt isolering och ska försöka besvara dem så bra jag kan! Det var roligt att se att det finns intresse för hur vi gör även i mer detalj! Huset står ju på en krossbädd och mer om konstruktionen finns här. Längs väggarna sticker alltså betongen in en bit och har en filtbit överst, för att förhindra kondens mot träet. Här kommer golvvasorna att ligga samt på stödpunkter. Vi ett nytt 6x6-tums stockvarv nederst (s.k.syllstock), för att få golvnivån på rätt ställe när modern isolering tillkommer, och golvvasorna (sågade till 2x8-tum) är tätare jämfört med de ursprungliga  stora och runda golvbjäkarna som fanns i huset.. I de 6x6-tums stockarna som går underst fäster vi också golvvasorna. Golvkonstruktionen kallas trossbotten.

Vi har gjutit betongfyrkanter till några stödpunkter för golvkonstruktionen, på dessa har vi murat upp Lecablock. Tvärs över rummen finns nya 5x5-tums stockar som stöder på Lecablocken och har filt samt träkloss under sig för att nå upp till rätt höjd. (näver vore väl det "riktiga" men dyra alternativet istället för filten.)


Vi har nya golvvasor som är fastskruvade med s.k. "balkskor" i nedersta nya stocken. Vi har putsat korssgrunden så bra vi kunnat för att undvika att det finns organsikt material i grunden om det skulle visa sig bli markfukt. Vi har därför sågat till och passat in de nya golvvasorna på utsidan, vilket inneburit att vi släpat dem ut och in många gånger ifall de inte passat på första försöket.
Vi har valt att spika fast en bräda under golvvasorna, och kommer på dessa kommer korta brädbitar att ligga tätt intill varann mellan golvvasorna. På dessa kommer tjärpapp och sedan fylls golven med Ekovilla blåsull /Selluvilla och tjärpapp igen och sedan våra golvplankor. Till de flesta rum finns de gamla golvplankorna, men till bl.a. köket hamnar vi att nytillverka av eget virke. De gamla golvplankorna måste sågas jämna underifrån för att passa in.


Längs väggarna har vi skruvat fast och passat in golvvasorna samt satt linfiltsmatta mellan golvvasen och väggen för att undvika drag därifrån. Bild nedan. (denna ligger också på betongkanten)
Ett färdigt rum med golvvasorna nedan. Vi lägger snart också in bitar tvärs över, eller rättare sagt mellan dem (korsskålning) för att hålla dessa på plats.
Här har vi just påbörjat i sovrummet nere. Detta rum blev klart igår. Vi har mätt och passat in varje del för att passa golvnivån. Lasern har varit en god vän i detta skede.

Angående värmesystem så blir det bergvärme, men inte golvvärme utan värmeelement. Det är ett senare problem hur man ska få tag i sådana som passar in i huset...
När flyttar vi in då? Det är en fråga vi får höra ofta. Vårt standardsvar är väl "till jul - något år". Jag har sagt att när det finns värme, går att tvätta sig och göra mat, DÅ flyttar vi in! Vågar inte skriva när vi inbillar oss att detta blir, men inte 2013 eller 2014 åtminstone. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar